AS TECHNOLOGY

20 Lat Doświadczenia

Bezkonkurencyjna wiedza praktyczna i zespół inżynierów instalujących i programujących wysoko zrobotyzowane, precyzyjne linie produkcyjne.

I

Automatyka i robotyka

Kompletne rozwiązania w zakresie automatyki i robotyki przemysłowej oraz modernizacja istniejących procesów produkcyjnych.

Engineering

Koncepcja, projektowanie oraz budowa maszyn specjalnych, stanowisk zrobotyzowanych i linii produkcyjnych, oraz badania i rozwój nowych technologii wraz z ulepszaniem już obecnie wykorzystywanych.

Biotechnology

Robotyzacja i automatyzacja przemysłowych rozwiązań biotechnologicznych. Kompletne rozwiązania i innowacje do robotyzacji biotechnologicznych stanowisk i linii produkcyjnych w fabrykach, laboratoriach i ośrodkach badawczych.

Education

Studia Dualne w  AS Technology i Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Praktyka i wiedza w zaawansowanym technologicznie programie edukacyjnym.

Automatyka | Robotyka

Projektujemy, dostarczamy i wdrażamy kompletne rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej oraz modernizujemy istniejące procesy produkcyjne. Robotyzacja procesów produkcyjnych. Projektujemy oraz wdrażamy kompleksowe rozwiązania z zakresu robotyki oraz modernizujemy i optymalizujemy już istniejące stanowiska i linie produkcyjne.

Engineering

Koncepcja, projektowanie oraz budowa maszyn specjalnych. Tworzymy maszyny, stanowiska zrobotyzowane i linie produkcyjne dostosowane do wymagań różnych gałęzi przemysłu. Dzięki pracom badawczo-rozwojowym dążymy do opracowania nowych technologii oraz ulepszenia już obecnie wykorzystywanych.

Biotechnology

Robotyzacja i automatyzacja przemysłowych rozwiązań biotechnologicznych. Kompletne rozwiązania i innowacje do robotyzacji biotechnologicznych stanowisk i linii produkcyjnych w fabrykach, laboratoriach i ośrodkach badawczych.

Education

Studia Dualne w  AS Technology i Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Praktyka i wiedza w zaawansowanym technologicznie programie edukacyjnym

Innowacja dla Twojego biznesu

Jako AS TECHNOLOGY specjalizujemy się w rozwiązaniach wspierających połączenie najnowszych technologii, wysoko skalowalnego przemysłu i badań naukowych. Inżynierowie AS TECHNOLOGY projektują, kompletują i wdrażają zrobotyzowane i zautomatyzowane stanowiska, linie produkcyjne i maszyny specjalne, a także opracowują i wdrażają dobrane do potrzeb Klienta aplikacje.

"Współpraca Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej oraz AS TECHNOLOGY zaowocowała połączeniem dwóch zaawansowanych ośrodków technologii i nauki. Dajemy unikalną w Polsce możliwość praktycznego kształcenia inżynieryjnego i niemal natychmiastowe szanse zatrudnienia."

– Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska

Zapytania ofertowe

Sprawdź nasze zapytania ofertowe i zgłoś nam swoją chęć realizacji. 

Zapytanie ofertowe 10 stycznia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązan

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 2 z 18 lutego 2019

Zapytanie ofertowe 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 3 z 18 lutego 2019

zapytanie ofertowe 3

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 4 z 18 lutego 2019

Zapytanie ofertowe 4

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 5 z 04 marca 2019

Zapytanie ofertowe 5 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 6 z 04 marca 2019

Zapytanie ofertowe 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 7 z 18 marca 2019

Zapytanie ofertowe 7

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 8 z 23 lipca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 8

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 9 z 23 lipca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 9

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 10 z 23 lipca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 10

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 11 z 3 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik nr 4

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

Zapytanie ofertowe 12 z 3 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt „Rzemiosło 4.0. „Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.